Barter takas sistemine dahil olan bir çok firma ile yurtiçi ve yurtdışında mal veya hizmet ticareti yapılabilir.